Deposit Scheme

Deposit Scheme

Az egészben kiadott ingatlanok bérlése esetén bérlőinknek depozitot kell befizetniük a szerződéskötéskor melyet mi a depozit kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően letétbe helyezünk egy ún. Custodial Deposit Schemeben.

Lakóink depozitjának védelmét a Deposit Protection Services (DPS)  biztosítja. 

A Depozit levédéséről a befizetés napjától számított 30 napon belül hivatalos értesítést küldünk bérlőinknek. Az értesítés tartalmazni fogja a 

  • befizetett depozit összegét
  • a befizető(k) nevét
  • az ingatlan címét
  • a depozit scheme adatait
  • minden egyéb ide vonatkozó információt

Ezt követően, a DPS értesíti a bérlőt a depozitja levédéséről, és minden vonatkozó információval együtt a bérlő személyes kódját is megküldi számára. Erre a kódra szükség lesz a depozit lekéréshez a kiköltözést követően.

Ha a bérlő a szerződésben foglalt felmondási időnek eleget ett, s az ingatlant is tisztán és károkozás nélkül adja vissza, akkor mi kérjük a DPS-t, hogy a bérlő számára fizesse vissza a teljes depozit összegét. A bérlő a saját kódjával tudja a depozitját visszaigényelni a Depozitját kezelő cégtől. Pár nappal a kiköltözést követően visszafizetésre kerül számára a depozit. A legtöbb esetben ez 5 munkanapon belül megszokott történni, de maximum 10 napot vehet igénybe.

Amennyiben mi a kiköltözéskor elvégzett ellenörzés során a normál elhasználódáson túli rongálást, károkozást állapítunk meg, értesítjük a bérlőt, és a depozitkezelő cégtől kérjük az okozott kár összegének kifizetését a depozitból. 

A DPS értesíti bérlőt arról, hogy mi mire és mennyit szeretnénk levonni a depozitból. Amennyiben a bérlő egyetért a depozitkezelő cég a fentebb leírtak szerint néhány napon belül megküldi nekünk az igényelt összeget, a többit pedig a bérlő számára kifizeti.

Amennyiben a bérlő nem ért egyet a levonással a vitatott összeget a depozitkezelő cég bentartja, a többit pedig a fentebb leírt módon kifizeti a bérlő számára pár napon belül. A vitatott összeget a DPS magánál tartja és továbbítja az ügyet a vitás kérdésekkel foglalkozó osztályának, mely igyekszik a bérlő és köztünk egyezséget elérni. Amennyiben egyezség születik, a megegyezés szerinti összeget kifizeti a DPS a megfelelő feleknek.

Amennyiben nem sikerül a bérlőnek és a Letting Base Limitednek megegyeznie, akkor a felek jogorvoslatért bíróságra fordulhatnak.

A DPS egészen a bírósági határozat meghozataláig magánál tartja a vitatott összeget, s a bíróság határozata szerint fizeti ki a peres felek számára megytélt összeget.