The Property Ombudsman (TPO)

The Property Ombudsman

2014. október 1-től minden, az Egyesült Királyságban működő ingatlanügynökség/ingatlanokat menedzselő személy köteles regisztrálni egy az OFT által jóváhagyott Ingatlanügynökségeket felügyelő szervezethez. Bővebben ITT lehet olvasni a Redress Schemerol. Ugyanitt, a 4-6. oldalon olvasható, hogy kik számára kötelező a regisztráció. Bűncselekménynek számít, ha egy az Egyesült Királyságban működő ingatlanügynökség nem tesz eleget regisztrálási kötelezettségének. A helyi önkormnyzat kivizsgálhatja és eljárást indíthat azon ügynökségek ellen és £5000 bírsággal súlythatja azokat az ingatlanügynökségeket, akik nem csatlakoznak valamelyik államilag elfogadott Redress Scheme-hez.

Jelenleg 3 államilag elfogadott Redress Scheme-be lehet regisztrálni:

Cégünk a The Property Ombudsman tagja

Mit jelent a TPO tagság az ügyfelek számára?

Egy olyan cég ügyfeleként, amely a TPO tagja az ügyfelek biztosak lehetnek abban, hogy a cég betartja a TPO előírásait, az Ingatlankiadásra és üzemeltetésre vonatkozó törvényeket, adatkezelési előírásokat, minden érvényben lévő, ingatlankiadással kapcsoaltos elsődleges és másodlagos szabályt , helyi engedélyezési kötelezettségeket,  méltányos eljárást ügyfélkezelési eljárásaiban, beleértve a panaszok kezelését is.

Mit nyújt a TPO? 

A TPO ingyenes, pártatlan és független szolgáltatást nyújt az ingatlanügynökségek és ügyfeleik között fenálló vitás kérdések rendezése érdekében.

Azok az ügynökségek, amelyek tagjai a TPO-nak, követik a TPO előírásait, amely meghatározza az ingatlanos szakemberektől elvárt irányelveket.

Az Ombudsman előírásai megtalálhatóak a www.tpos.co.uk weboldalon vagy beszerezhető közvetlenül  az ingatlanügynökségtől.

A TPO szolgáltatásai az  ügyfelek részére  ingyenes.

Az Ombudsman nem szabályozza az ingatlan piacot; Ez, a „Trading Standards” és a brit kormány hatásköre. A TPO feladata, hogy az ügyfelek részére támogatást nyújtson az ellentétek megoldásában.  Az Ombudsmannak nincs hatásköre, hogy  megbírságoljon vagy megbüntessen egy ügynököt/ügynökséget.

Milyen panaszt  bírál el a TPO?

 • Gyenge vagy nem hozzáértő szolgáltatás. 
 • Törvényes jogok megsértése/be nem tartása
 • A TPO előírásainak  és a tagsággal vállalt kötelezettségek be nem tartása. 
 • Tisztességtelen bánásmód.

Milyen panaszt nem bírál el a TPO?

 • Olyan ügynökség elleni panaszt, amely nem tagja a TPO-nak.
 • Olyan panaszt, mely bíróság által volt /van elbírálva/elbírálás alatt.
 • Olyan panaszt, ami 8 hétnél korábban alakult ki.
 • Olyan panaszt, ami az ügynökség TPO tagsága/regisztrációja előtt történt.

Mi történik, ha az ügyfélnek panasza van?

Az Ombudsman először lehetőséget ad az ügynökségnek, hogy megoldja a helyzetet. Ennek érdekében, az ügyfélnek a következőket kell tennie:

 • Tájékoztatni kell az ügynökséget arról, hogy mivel nem ért egyet, és felvázolni a számára nem megfelelő/sértő cselekedetet vagy mulasztást.
 • Tudatni kell az ügynökséggel, hogy mit vár el tőle a panasz orvoslására.
 • Minden, az ügy megoldása érdekében zajlott beszélgetést irásban is igazolja vissza az ügynökségnek (feltüntetve a beszélgetés napját, idejét és az ügynök/ügyintéző nevét).

Az ügynökség kötelezettsége panasz esetén:

Minden ügynökség/ügynök köteles rendelkezni és alkalmazni egy cégen belüli panaszkezelési szabályzatot. A szabályzatnak írott formában fel kell tüntetnie a panaszbejelentés módját és a panaszkezelési eljárást.

Alapvető elvárás az ügynökséggel szemben, hogy

 • Nyújtson át egy példányt a panaszos ügyfélnek a cég panaszkezelési eljárásáról.
 • Tartsa be a TPO által kiszabott határidőket a panasz kezelésére vonatkozóan.
 • Tájékoztassa az ügyfelet a cég végső álláspontjáról, amennyiben nem sikerül orvosolni a panaszt.

Mikor viheti az ügyfél a panaszát a TPO elé?

 • Amint az ügynökség végső álláspontját tartalmazó levelet megkapja (a panasz meg nem oldása esetén).
 • Ha a  panasztételt követő 8 hét elteltével a panasz még megoldatlan.