Ház-/lakásbérlés

Működésünk egy nagyon fontos mérföldköve volt, amikor a szobakiadás mellett el tudtuk kezdeni az egész ingatlanok bérbeadását is. Jelenleg még sajnos, nem olyan mértékben tudunk önálló ingatlanokat kínálni, ahogy szeretnénk, de az ilyen típusú ingatlanok számának növelése  elsődleges céljaink között található.

Az egészben kiadott ingatlanok lehetnek bútorozottak és bútorozatlanok. 

 

Bérleti idő

Önálló ingatlanjaink bérleti ideje 6 hónap vagy 1 év, mely igény esetén tovább hosszabbítható.

 

Főbérlő

Az egészben kiadott ingatlanok egy részét a bérlők közvetlen a tulajdonos(ok)tól bérlik, míg másokat tőlünk. Ennek megfelelően a lakásbérleti szerződés íródhat velünk vagy a tulajdonossal.

 

Az ingatlanok menedzselése

Azoknál az ingatlanoknál, amit a bérlők a tulajdonostól bérelnek közvetlenül előfordulhat, hogy a tulajdonos(ok) kérésére cégünk látja el az ingatlan kezelését, de ez minden esetben a tulajdonos és köztünk lévő megállapodástól függ.

 

Bérlők

A lakásbérleti szerződésen csak a felnőtteket (18. életévüket betöltött személyek) tüntetjük fel, de természetesen, a gyermekek is az ingatlanban tartózkodhatnak. A beköltözéskor kérjük megadni a beköltözni kívánó lakók nevét és létszámát, beleértve a gyermekeket is, hogy tudjuk, hogy pontosan hány fő fog az adott ingatlanban tartózkodni.

 

Háziállatok

Minden esetben az ingatlan tulajdonosától függ, hogy lehet-e háziállatot tartani. Erről minden esetben házanként tájékoztatjuk az érdeklődőket, még az ingatlan kibérlése előtt.

 

Közüzemi számlák és Council Tax

A közüzemi számlák és a Council Tax fizetése a bérlők feladata. A beköltözéskor a számlát és a Council Tax-et a bérlő(k) vagy cégünk a bérlő(k) nevére íratja. 

 

Szerződéskötéskor fizetendő költségek egész ingatlan bérlése esetén:

  • egy hónap lakbér;

  • egy hónap depozit  (Lekötésre kerül a TDS deposit scheme-be és a kiköltözést követően kerül visszafizetésre.);

​Adminisztrációs/ügynöki díj: NINCS

 

Bérleti díj fizetése

A lakbér összege különböző lehet, de minden esetben havonta, előre történik a lakbér fizetése rendszeres banki utalással (Standing Order). 

 

Referenciálás

Egész ingatlant csak azoknak van lehetősége bérelni tőlünk, akik már bizonyos ideje az Egyesült Királyságban élnek és sikeresen átmennek a referenciáláson. Milyen referenciákra lesz szükség? A következő, általában 6 hónapos, egyesült királyságbeli referenciákat kérjük:

  • banki 
  • munkáltatói
  • lakásbérlési

Ezen felül, mint minden bérlőnknek (akár szobát, stúdiólakást vagy egész ingatlant bérel) igazolnia kell, hogy joga van az Egyesült Királyságban tartózkodni és élni, s ezáltal jogosult ingatlan bérlésére. Ehhez általában csak egy útlevélre/személyigazolványra (ezek bármelyike önmagában is elégséges) van szükség. Azon leendő bérlőinknek, akiknek vízumra van szüksége (pl: nem magyar házastárs/pár esetén) az érvényes vízum bemutatása is szükséges. Ezeket az iratokat cégünk köteles ellenőrizni, illetve a róluk készült másolatot a bérlés teljes idejére megőrizni. 

Leendő bérlőink referenciálását a Good2Rent  cég végzi.

 

A referenciálás díjtalan.*

*Cégünk semmilyen díjat nem számol fel a referenciálásért. A Good2Rent-nél minden lakó saját maga tud referenciát igényelni a maga számára, melynek eredményet cégünk megkapja. A Good2Rent díja a bérlők számára az első évben ingyenes, a 2. évtől évi £10/fő. A Good2Rent árai megtekinthetőek ITT . 

 

"Right to Rent"

2016. február 1-től minden bérbeadónak (akár teljes ingatlant, akár csak szobát ad ki)  ellenőriznie kell, hogy a leendő bérlő(k) /amennyiben elsődeges otthonnak akarja használni az ingatlant és 7 évnél rövidebb idejű lakásbérleti szerződése van/ jogosult(ak)-e az Egyesült Királyságban tartózkodni/ingatlant bérelni. A bérbeadónak ellenőriznie kell a bérlő(k) útlevelét/személyi igazolványát (vagy egyéb elfogadható okmányt/ezek hiányában egyéb papírokat kérnek/, másolatot kell róla készítenie, s a másolatot meg kell őrizze a teljes lakhatás idejére! Ha a leendő bérlő nem tudja a megfelelő dokumentumokkal igazolni a bérlési jogát, a bérbeadó a Home Office-szal fog kapcsolatba lépni, s ők fogják elvégezni az ellenőrzést. Ha a bérlő tartózkodása korlátozva van, az ellenőrzést a lejárati idő előtt vagy 12 havonta (amelyik a kettő közül hosszabb) meg kell ismételni! A bérbeadóra bérlőnként £3000 bírság szabható ki, ha elmulasztja a "Right to Rent" ellenőrzést elvégezni.

A vízumköteles bérlőkkel csak a vízum érvényességének idejére tudunk lakásbérleti szerződést kötni és a szerződés ebben az esetben nem megy át automatikusan megújuló  szerződéssé (periodic tenancy). Amennyiben a lakónk vízumját a bevándorlási hivatal meghosszabbítja, új határozott idejű lakásbérleti szerződést tudunk kötni, amennyiben ezt a bérlő is szeretné. Ebben az esetben az új szerződés ismét a vízum lejáratáig kötődik.