Házirend

HÁZIREND

 

 • Takarítás: az ingatlan takarításáért a lakók felelnek lakhatásuk teljes ideje alatt, s kiköltözéskor kötelesek az általuk lakott szobát tisztán visszaszolgáltatni!

 

 • Dohányzás és veszélyes anyagok: az ingatlanban tilos a dohányzás és benzin, olaj és egyéb gyúlékony, illetve veszélyes anyagok behozatala és tárolása!

 

 • Kulcsok: az ingatlan bérbeadója kulcsdíj befizetését követően, minden lakónak ad kulcsot az ingatlanhoz és a szobákhoz. A lakók nem cserélhetik ki vagy változtathatják meg a zárat, s nem rakhatnak fel extra zára(ka)t! További zárak felhelyezésének igényet a lakók a bérbeadónak kötelesek jelezni! Az extra zárak költsége és felhelyezése a lakók költsége. A kulcsdíj a lakó kiköltözésekor visszafizetésre kerül, amennyiben a kulcsokat a kiköltözés napján déli 12.00 óráig, vasárnapi kiköltözés esetén pedig az adott vasárnapot követő hétfő déli 12.00 óráig az ingatlan bérbeadója visszakapja.

 

 • Postai kézbesítés: az ingatlan bérbeadója nem vállal felelősséget a lakók postai küldeményeinek, csomagjainak átvételéért és tárolásáért! 

 

 • Változtatások: az ingatlanban tilos bármilyen változtatás előzetes egyeztetés/engedély nélkül! A változtatások érvényesek, de nem limitáltak, a következőkre: a szobák és egyéb helyiségek festése, tapétázása, háztartási felszerelések és azok alkatrészeinek cseréje és/vagy eltávolítása, polcok felszerelése, rácsok és egyéb biztonsági elemek felhelyezése az ablakokra!

 

 • Károkozás: a lakók felelnek minden, nem rendeltetésszerű hasznalátból eredő kár (beleértve az eredeti állapot helyreállításához szükséges javításokat és takarításokat is) megtérítéséért! Ez tartalmazza, de nem limitálja, a következőket: ablakok, zárak, szőnyegek, bútorok.

 

 • Vendégek és családtagok fogadása: lakóink szabadon fogadhatnak vendéget napközben. Amennyiben a vendég/családtag éjszakára is az ingatlanban kíván tartózkodni, az őt/őket fogadó lakó köteles tájékoztatni a Letting Base Limited-et és a lakcímén élő minden lakótársát a vendég(ek) létszámáról és hozzájárulásukat kérni a vendég/családtag éjszakai ott tartózkodásáról! Az esetlegesen felmerülő költségekről a Letting Base Limited munkatársai tudnak felvilágosítással szolgálni. A vendégek alkalmanként 2 hétnél hosszabb, időszakra nem tartózkodhatnak az ingatlanban.

 

 • Vendégek és családtagok viselkedése : a lakók felelnek az ingatlant látogató családtagjaik és vendégeik viselkedéséért, cselekedeteiért! A problémát és kárt okozó vendégeknek és családtagoknak azonnal el kell hagyniuk az ingatlant, és többé nem látogathatnak oda! A családtagok/vendégek által okozott kárt az őket vendégül látó lakónak teljes egészében meg kell terítenie! A lakók felelnek azért, hogy a családtagjak/vendégek betartsák az ingatlan házirendjét és ne zavarják hangoskodással vagy más zavaró, magatartással a lakók pihenéshez való jogát!

 

 • Sértő kifejezések: a közös helyiségekben nem megengedett a goromba kifejezések használata!

 

 • Büncselekmény: szigorúan tilos drogok használata, árusítása és terjesztése, büncselekmények és egyéb személy vagy tárgyak ellen irányuló erőszakos cselekedet!

 

 • Vállalkozás bejegyeztetése: a lakók nem jegyeztethetnek be és nem üzemeltethetnek vállalkozást az ingatlanban!